Inbjudan Breddbudkavlen

OK Vivill

Inbjuder till Nissadals breddbudkavle onsdag 20 juni 2018

Kavlen som passar alla åldrar, kön och kunnande.

Samling OK Vivills klubbstuga vid elljusspåret. Vikabo 1, Smålandsstenar.
Start Gemensam start 18.00. Tävlingsinformation ca: 17.45.
Karta Vikabo, skala 1:10 000, reviderad 2018
Breddbudkavlen 4-8 löpare i varje lag.
Inga begränsningar men vi vädjar till alla klubbar att starta med jämna lag.
Max tid är 2 timmar.
4 banor ( 2km-vit, 3,5km-gul, 4,5km-röd, 6km-violett).
Exakta banlängder kommer i PM.
4 kartor till varje lag (en av varje bana)
Löpare får ej springa samma bana två gånger.
Växling sker med karta , laget kan därför aldrig ha mer än 4 löpare ute samtidigt på varsin bana.
Varje löpare har sin egen bricka.
Segrare är de som har mest kilometer kl 20.00.
Löpare som kommer i mål efter 20.00 får ej räkna sista banan.
Anmälan Senast söndagen den 17 Juni kl 18.00 via Eventor.
I anmälan ska det ingå lagets namn, löparnas namn samt SInummer.
Avgift 50:- per löpare, faktureras i efterhand.
Informtion Marcus Josefsson, 0705981574

Varmt Välkomna