Inbjudan Breddbudkavlen

OK Reftele

Inbjuder till Nissadals breddbudkavle onsdag 15 juni 2022

Kavlen som passar alla åldrar, kön och kunnande.

Samling Vägvisning Vägen Reftele-Anderstorp, norr om Dye. Därefter ca. 1.5 km grusväg. Det kommer bli skogs-TC så det kan därför bli problem med ev. klubbtält då underlaget är ganska ojämnt och mjukt.
Parkering Parkering på grusväg. 0-300 m.
Start Gemensam start 18.00. Tävlingsinformation ca: 17.40
Karta Långe Sten, skala 1:7500. Ev. kommer någon bana ha en annan kartskala. Det kommer i så fall att meddelas i PM.
Breddbudkavlen 4-8 löpare i varje lag, max 20 löpare per klubb..
Vi önskar att klubbarna eftersträvar jämna lag..
Tävlingstid är 2 timmar.
4 banor: ca 2 km vit, 3,5 km gul, 4,5 km violett, 6 km violett,
Exakta banlängder kommer i PM.
4 kartor till varje lag (en av varje bana)
Löpare får ej springa samma bana två gånger.
Växling sker med karta , laget kan därför aldrig ha mer än 4 löpare ute samtidigt på varsin bana.
Varje löpare har sin egen bricka.
Segrare är de som har mest kilometer kl 20.00.
Löpare som kommer i mål efter 20.00 får ej räkna sista banan.
Anmälan Via Eventor (inkludera när och klubbtävlingar) senast söndag 12/6.
I anmälan ska det ingå lagets namn, löparnas namn samt SI- nummer.
Avgift 50:- per löpare, faktureras i efterhand.
Informtion Per Johansson 070-2319884 per.reftele@gmail.com

Varmt Välkomna