mw_nissadals_logo
Regler Breddbudkavlen

Start: Gemensam

Breddbudkavlen:

  • Varje lag skall bestå av minst 4 max 8 löpare.
  • Inga begränsningar i ålder eller kön men en vädjan till alla klubbar att starta med "jämna lag."
  • Max tid är 2 timmar.
  • 4 banor i lämpliga längder kan vara 2 km-vit, 3,5 km-gul, 4,5 km-röd, 6 km-violett.
  • Varje lag erhåller 4 kartor i startögonblicket en karta av varje bana.
  • Löpare får ej springa samma bana två gånger.
  • Växling sker med karta , laget kan därför aldrig ha mer än 4 löpare ute samtidigt på varsin bana. Varje löpare har sin egen bricka.
  • Segrare är det lag som har mest kilometer.
  • Löpare som kommer i mål efter 2 timmar får ej räkna sista banan.