Inbjudan Breddbudkavlen

Anderstorps OK

Inbjuder till Nissadals breddbudkavle torsdag 17 juni 2021

Kavlen som passar alla åldrar, kön och kunnande.

Samling AOKs klubbstuga Bygget
Start Gemensam start 18.00. Tävlingsinformation ca: 17.50
Karta Byggetkartan 1:7500,
Breddbudkavlen 4-8 löpare i varje lag, max 20 löpare per klubb..
Vi önskar att klubbarna eftersträvar jämna lag..
Tävlingstid är 2 timmar.
4 banor: 2,6 km vit, 3,6 km gul, 4,4 km violett, 6,2 km violett,
bana 1 och 2 A4-format, bana 3 och 4 A3
4 kartor till varje lag (en av varje bana)
Löpare får ej springa samma bana två gånger.
Växling sker med karta , laget kan därför aldrig ha mer än 4 löpare ute samtidigt på varsin bana.
Varje löpare har sin egen bricka.
Segrare är de som har mest kilometer kl 20.00.
Löpare som kommer i mål efter 20.00 får ej räkna sista banan.
Anmälan Senast söndag 13 juni kl, 18.00 via Eventor.
I anmälan ska det ingå lagets namn, löparnas namn samt SI-nummer.
Avgift 50:- per löpare, faktureras i efterhand.
Informtion Anders Kristoffersson kr.anders@telia.com 070-3918841

Varmt Välkomna