mw_nissadals_logo
Regler Ungdomscupen

Följande regler gällande ungdomscupen bestämdes vid träff med ungdomsledarna i Nissadalszonen tisdagen den 1 oktober 2002.
Representanter från följande klubbar i Nissadalszonen fanns närvarande:
OK Gisle, OK Stigen, Bredaryds SOK, OK Vivill, Anderstorps OK och Burseryds IF

Reviderade efter Nissadals årsmöte 2004-01-26, 2007-01-22, 2011-01-12,2012-01-23 samt 2015-01-19 . Dessa är markerade med kusiv stil.

Inbjudan

Inbjudan skickas ut av arrangören till den första etappen, minst 1 månad innan första tävlingsdatumet. Den skall innehålla samlingsplatser och kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress för alla etapperna.

Anmälan

Anmälan till samtliga etapper görs till den första arrangören, via Eventor, som ansvarar för att denna skickas vidare till nästkommande arrangör.

PM

Läggs ut på Nissadalszonens hemsida minst 2 dagar före etappen.
Annons sätts in i Värnamo Nyheter under klubbmeddelande i lördagens tidning veckan innan. Under klubbmeddelandet skall samlingsplatsen och första starttid stå med.
Det sätts in under rubriken 'Nissadals U-cup'.

Tidpunkt

2 etapper i maj, och 2 etapper i augusti. Beslutas på årsmötet varje år.

Klassindelning

H16, D16, H14, D14, H12, D12, H10, D10, Lätt 2,5 km gul, Mycket lätt 2 km vit, Inskolning. Två öppna banor bör erbjudas (HD14,HD16-banorna)

Kartor och bankontrollanter

Skall se till att välja så bra kartmaterial som möjligt. Ev. kartjusteringar SKALL tryckas på tävlingskartorna.
Bankontroll sköts
internt inom arrangerande föreningen. OBS Viktigt!!

Svårighetsgrad och banlängder

Skall vara en nivå lättare än de regler och det färgsystem för långdistans som finns i banläggareboken/tävlingsreglerna.
1 av de 4 etapperna skall, om möjligt och gärna sista, vara en sprinttävling.

Skuggning

Tillåtet i Lätt-klasserna och i inskolningsklassen. Kartor i färg skall finnas.

Glada och ledsna gubbar

Skall finnas i inskolningsklassen.

Resultat

Resultat laddas upp i xml-format, version 3, efter tävlingen på denna webbplats. Inloggningsuppgifter fås av hemsideansvarig, Resultat och poängresultat publiceras direkt efter uppladdning. Man kan ladda upp den innan alla kommit i mål, kanske kan vara bra vid sista etappen inför prisutdelningen. När man sen laddar upp den igen tas de gamla resultaten bort.

Poängsystem

Individuellt

12,10,8,7,6,5,4,3,2,1. Alla som fullföljer får 1 poäng. Är man mindre än 10 st i klassen så kommer ändå vinnaren att tilldelas 12 poäng och därefter nedåt enligt ovan modell.
De 3 bästa resultaten räknas ihop. Vid samma poäng delas placeringen.
Lätt-klasserna och inskolning innefattas inte av det individuella poängsystemet.

Klubb

Man får med sig de poäng man har individuellt. Alltså 12,10,8,7,6,5,4,3,2,1 som ovan.
Alla som fullföljer får 1 poäng.
I Lätt-klasserna och inskolningsklasserna får varje ungdom 1 poäng till klubbtävlingen.

Prisutdelning

Plaketter till alla. Medaljer till de 3 främsta i klasserna HD16, HD14, HD12, HD10. Nissadalszonens medalj skall användas. Vi beställer tre extra medaljer av varje, guld, silver, brons med bara året som gravering, så alla pristagare kan få medalj vid delad plats. Ombesörjs av sista arrangören. Kostnaden delas på alla klubbarna enligt så många ungdomar man haft med.

Samordnare - information

Utnyttja Nissadalszonens hemsida - http://nissadalszonen.klemming.nu för informationsspridning.
Göran Klemming, OK Stigen ansvarar tillsvidare för denna.