mw_nissadals_logo
Årsmötesprotokoll 2018-01-08

Protokoll fört vid årsmötet måndagen den 8 Januari 2018 i Gislegården.

Närvarande: Bredaryds SOK (5 st), Anderstorps OK (2 st), OK Vivill (2 st), OK Reftele (3 st), OK Stigen (2 st), Burseryds IF (2 st), OK Gisle (2 st), Gnosjö FK (1 st)

 1. Mötet öppnades av Anders Kemper
 2. Till ordförande för mötet valdes Anders Kemper och som sekreterare valdes Jenny Johansson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom.
 5. IP Skogen
  • Redovisning av föregående års ekonomi, godkändes.
  • OK Gisle tar över ansvaret för ekonomin. Till kassör valdes sittande kassör i OK Gisle Per-Arne Johansson.
  • Digitalklockan fungerar ej. Anders Sjöberg har kontaktat Wetterstrands om reparation, Anders S och Anders Kristoffersson åtar sig att skicka den på reparation. Mötet beslutade om att reparationskostnaderna får uppgå till max 10 000 kr.
  • IP Skogen har två äldre tält som ej har använts på de senaste åren. Leif Arvidsson, OK Vivill har erbjudits sig att köpa dessa för 1000 kr/ st. Mötet beslutade att sälja tälten till Leif A för 1000 kr/ st.
  • Förvaring av material IP Skogen:
   2018-2022 OK Gisle
   2023-2027 Bredaryds SOK
   2028-2032 Burseryds IF
   2033-2037 OK Stigen
  • Äldre resultatställningar i metall finns i IP Skogens materialsats. Dessa har ej använts på de senaste åren. Mötet beslutade att de skrotas.
  • Mötet beslutade att inte ta ut någon årsavgift 2018 för IP Skogen från respektive klubb.
 6. Nissadalsarrangemang 2018
  Breddbudkavlen: OK Vivill 20/6
  Ungdomscupen etapp 1 Bredaryds SOK 3/5
  Ungdomscupen etapp 2 Burseryds IF 17/5
  Ungdomscupen etapp 3 OK Reftele 23/8
  Ungdomscupen etapp 4 Anderstorps OK 30/8
  Mötet beslutade att den arrangerande klubben av etapp på ungdomscupen kan erbjuda öppna banor på de två längsta banorna om de så önskar.
  Årsmöte 2019 OK Stigen 7/1 kl 18.30 på Borgen

 7. Nissadalsträningar 2018
  5/4 OK Stigen
  19/4 Anderstorps OK
  26/4 OK Reftele
  7/6 OK Gisle
  16/8 OK Vivill
  6/9 Bredaryds SOK
  13/9 Burseryds IF

  Förslag på nya svårighetsgrader på banor:
  2km vit HD10 (nybörjarbana)
  3km gul HD12 (lätt)
  5km gul HD12 (lätt)
  4km orange HD14 (medel)
  3,5 km violett/ svart (svår)
  6 km violett/ svart (svår)

  Mötet beslutade om att godkänna förslaget.

 8. Långtidsplan för zonen
  Långtidsplanen inom zonen 2018-24 fastställdes.

 9. Långtidsplan Småland
  2019 Bredaryds SOK har sökt medel DM och stafett DM
  2020 Lång DM och Smålandskavlen till zonen
  2021 Natt DM till zonen

  Mötet beslutade om att avstå att arrangera Smålandskavlen 2020.

  Anderstorps OK anmälde intresse för att arrangera lång DM 2020.

 10. Kontaktperson SmOF
  Göran Klemming OK Stigen utsågs.

 11. Övriga frågor
  • Carina Svensson redogjorde för förslag på gemensamt samarbete kring ungdomsträningar. Detta ska inte påverka klubbarnas egna verksamheter. Målgrupp är de äldre ungdomarna, orange-svart nivå.
   Förslag att erbjuda gemensamma resor till läger och tävlingar som ex Tony Pölder cup, DM.
   Förslag på ett gemensamt arbetsnamn "Team Nissadalen". Träningarna ska ha fokus på teknikträning. och förslagsvis använda Livelox.
   Gemensamt läger 23-25/3 i Norrköping planeras, inbjudan kommer inom kort.
  • Mikael Hansson uppmanade till att vi ska delta i SmOF Novemberkonferens och SmOF årsmöte.
  • Maria Andersson informerade om SmOF kursdag 3/2 i Jönköping, ex banläggning, OCAD, träningsledarutbildning.
  • Carina Svensson informerade om att Bredaryds SOK kommer att arrangera nybörjarorientering för vuxna 16-18/3 eller 6-8/4. Anmäl intresse att medverka till Carina omgående.
  • Mikael Hansson lyfte frågan om att resultatåtergivning i VN har försämrats. Mikael önskar att fler i zonen trycker på om att resultat ska publiceras. I första hand är de intresserade av att göra reportage och inte återge resultat.
  • Uppmaning till zonens klubbar att se till att ungdomarna anmäler sig och springer Nissadals ungdomscup!

Vid protokollet
Jenny Johansson