mw_nissadals_logo
Årsmötesprotokoll 2019-01-07

Protokoll fört vid årsmötet måndagen den 7 Januari 2019 i Friluftsgården Borgen, Värnamo

Närvarande: Bredaryds SOK, Anderstorps OK, OK Vivill, OK Reftele, OK Stigen, Burseryds IF, Frånvarande: OK Gisle

 1. Mötet öppnades av Leo Jensen
 2. Till ordförande för mötet valdes Leo Jensen och som sekreterare valdes Göran Klemming.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom.
 5. IP Skogen:
  • Redovisning av föregående års ekonomi, minus på 3784 kr. Vi har ca 20000 i kassan.
  • En hyra på 1000kr fattas för 2018 för hyra av tält. Vi kollar med Per-Arne om detta
  • Mötet beslutade att inte ta ut någon årsavgift 2019 för IP Skogen från respektive klubb.

 6. Nissadalsarrangemang 2019:

  Utvärderingen av reglerna för ungdomscupen
  • Ingen regeländring i poängberäkningen.        
  • Vi beställer några extra medaljer med bara året som gravering.
  • Vi stryker 17-20 klassen, de får springa öppen. Även klassen U4 stryks.

  Breddbudkavlen: OK Gisle 19/6
  Ungdomscupen etapp 1 OK Vivill 2/5
  Ungdomscupen etapp 2 Bredaryds SOK 16/5
  Ungdomscupen etapp 3 Burseryds IF 22/8
  Ungdomscupen etapp 4 OK Reftele 29/8
  Mötet beslutade att den arrangerande klubben av etapp på ungdomscupen bör erbjuda öppna banor på de två längsta banorna om de så önskar.
  Årsmöte 2020 Anderstorps OK 13/1 kl 18.30

 7. Nissadalsträningar 2019:
  4/4 OK Stigen
  11/4 Bredaryds SOK
  25/4 Burseryds IF
  13/6 Anderstorps OK
  15/8 OK Gisle
  5/9 OK Vivill
  12/9 OK Reftele


 8. Långtidsplan för zonen:
  Långtidsplanen inom zonen 2019-2025 fastställdes, den är rullande och finns på hemsidan.

 9. Långtidsplan Småland:
  2019 Bredaryds SOK arrangerar medel-DM och stafett-DM
  2020 Lång DM arrangerar Anderstorps OK
  2021 Natt DM, Burseryd intresserad
  2023 Sprint/Sprintstafett, klubbarna tänker på ett område till nästa år.

 10. En ledamot, en kvinna, till valberedningen för Smålands OF. Vi lämnar den vakant så länge och går tillbaka till klubbarna.

 11. Kontaktperson SmOF:
  Anders Kristoffersson, Anderstorps OK utsågs.

 12. Övriga frågor
  • Team Nissadalen, riktat till ungdomar i zonen.
   Gemensamt läger 22-24/3 i Norrköping planeras, 70 platser. Carina i Bsok jobbar med detta.
  • Maria Andersson informerade om SmOF kursdag 2/2 i Växjö, t ex banläggning, OCAD, träningsledarutbildning, mediakurs, pressansvarig kurs och andra saker.
   Årsmötet för Smof är 6/3.
  • En manual hur man lägger upp ungdomscupen i Meos, och hanterar flera etapper behövs. Göran Klemming fixar det.
  • World Orientering day, under en hel vecka 15/5-21/5. Klubbarna uppmanas att lägga upp sina arrangemang.

Vid protokollet
Göran Klemming