mw_nissadals_logo
Årsmötesprotokoll 2020-01-13

Protokoll fört vid nissadalszonens årsmötet måndagen den 13:e januari 2020 på Bygget, Anderstorp

Närvarande: Bredaryds SOK, Anderstorps OK, OK Vivill, OK Reftele, OK Stigen, Burerseryds IF och OK Gisle

 1. Mötet öppnades av Anders Kristoffersson
 2. Till ordförande för mötet valdes Anders Kristoffersson och som sekreterare Veronica Adolfsson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom.
 5. IP Skogen
  • Redovisning av föregående års ekonomi av, vi har 21 856 i kassan.
  • 2 tält blåste sönder på OK Gisles tävling. Nya kommer införskaffas av OK Gisle innan vårens tävlingar drar igång.
  • Ej komplett material till duscharna skrotas.
  • Årsmötet beslutade att den klubb som är kassör har IP Skogens pengar i samma bank som klubbens. Ett separat konto öppnas.
  • Diskussion om att startklockan börjar bli för inaktuell. Vi beslutar nästa år om vi ska köpa en ny.

 6. Nissadalsarrangemang 2020

  Eftersom orienteringsförbundet byter namn på U-banorna gör vi det också.
  U2 blir Mycket lätt 2 km vit
  U3 blir Lätt 2,5 km gul
  BreddbudkavlenOK Stigen17/6
   
  Ungdomscupen etapp 1OK Gisle7/5
  Ungdomscupen etapp 2OK Vivill14/5
  Ungdomscupen etapp 3Bredaryds SOK20/8
  Ungdomscupen etapp 4, sprintBurseryds IF27/8
  Burseryd har servering sista etappen
   
  Årsmöte 2021OK Reftele11/1, kl. 18.30


 1. Nissadalsträningar 2020
  2/4 OK Vivill
  16/4 Bredaryds SOK
  23/4 Burseryds SOK
  28/5 Anderstorps OK
  13/8 OK Gisle
  3/9 OK Stigen
  10/9 OK Reftele

  Årsmötet beslutade att vi inte längre annonserar i VN, utan vi mailar en inbjudan till alla klubbar 1-2 veckor innan träningen och sedan får varje klubb sprida informationen till sina medlemmar.

 2. Långtidsplan för zonen
  2020 Anderstorps OK arrangerar lång DM
  2021 Burseryds IF arrangerar natt DM
  2023 OK Vivill är intresserade att arrangera sprint/sprintstafett
  2022 Burseryds IF är intresserade att arrangera Baltic cup
  2025 medel/stafett DM, ingen intresserad ännu.

 3. Kontaktperson till SmOF blir Per Johansson, OK Reftele.

 4. Övriga frågor
  • Anders informerade om hur man redovisar närtävlingar, vilket inte längre görs i en förenklad tävlingsrapport utan i Eventor. Vi årsmötesdeltagarna tolkade den nya avgiftsmodellen från SmOF olika, vilket föranledde att Anders dagen efter mötet ringde Kurt Svensson på SmOF för att få en förklaring. Denna är bifogad protokollet. 
  • Per Thunberg som är med i SmOF-s ungdoms och juniorkommitté, informerade om deras verksamhet när det gäller tävlingar, cuper och läger 2020. Han flaggade för att klubbar i zonen med få ungdomar skulle få iväg dessa på SmOF’s verksamheter. 
  • Geir-Inge och Carina berättade om Anderstorps OK’s och Bredaryds SOK’s samarbete när det gäller ungdomsträningen från gul/orange nivå och uppåt. Dom bjöd in andra klubbar att delta.
   Geir-Inge som sitter med i, SmOF motionskommitté, hade en presentation om framtidens motionsorientering, vilket ska bli det bästa ifrån, Hittaut.nu, Turf, Stikk ut och Mapant. Det kommer bli ett bidragsfinansierat testprojekt i GGV under 2020. Bifogar Geir-Inges presentation.

Vid protokollet
Veronica Adolfsson