mw_nissadals_logo
Årsmötesprotokoll 2021-03-01

Protokoll fört vid Nissadalszonens årsmötet måndagen den 1:a mars 2021 i OK Refteles klubbstuga.

Närvarande: Bredaryds SOK, Anderstorps OK, OK Vivill, Burseryds IF, OK Gisle och OK Reftele.

 1. Mötet öppnades av Gunnar Gustavsson

 2. Till ordförande för mötet valdes Gunnar Gustavsson och som sekreterare Per Johansson.

 3. Dagordningen godkändes.

 4. Föregående årsmötesprotokoll gicks igenom.

 5. IP Skogen
  Redovisning av föregående års ekonomi. Vi har 19 925 i kassan.
  1 nytt tält är införskaffat efter att ett tält blåste sönder.
  Diskussion om startklockan. OK Gisle fick i uppdrag att undersöka frågan och återkomma. (En liknande den vi har men digital kostar ca: 20500)

 6. Diskussion om genomförande av Ungdomscupen.
  Den övervägande delen tyckte att vi skulle försöka att arrangera ungdomscupen som vanligt om restriktionerna tillåter det. Vi flyttar däremot fram etapp 1 och 2 några veckor. Vi planerade även in ett par reservdatum i augusti om det skulle visa sig att det inte går att genomföra etapp 1 och 2 i maj/juni. Skulle läget vara oklart i slutet av april kallar OK Reftele till ett digitalt möte måndag 3/5 18,30 via teams för att diskutera frågan.

 7. Nissadalsarrangemang 2021
  BreddbudkavlenAnderstorps OK17/6
  Ungdomscupen etapp 1OK Stigen27/5 Reserv 12/8
  Ungdomscupen etapp 2OK Gisle3/6 Reserv 19/8
  Ungdomscupen etapp 3OK Vivill26/8
  Ungdomscupen etapp 4,sprintBredaryds SOK2/9
  Årsmöte 2022Burseryds IF17/1, kl. 18.30
 8. Nissadalsträningar 2021
  Målsättningen ska vara att arrangera som traditionell Nissadalsorientering torsdagar 17,30-18,30. Det är dock restriktionerna som avgör och upp till varje arrangör att avgöra om man kan göra det på ett smittsäkert sätt. Kontrollerna ska sitta ute t.o.m. söndag för de som inte vill springa på torsdagarna. I anslutning till kartbacken ska det finnas handsprit. Rekommendationen är att även använda egen plastficka.
  Arrangemanget läggs ut på Eventor och veckansbana.se för utskrift.

  15/4 OK Reftele
  22/4 OK Vivill
  29/4 OK Gisle
  6/5 Anderstorps OK
  20/5 Burseryds IF
  9/9 OK Stigen
  16/9 Bredaryds SOK

 9. Långtidsplan för zonen.

  2021 Burseryds IF arrangerar natt DM
  2023 OK Vivill är intresserade att arrangera sprint/sprintstafett.
  2026 Medel/Stafett/Lång-DM, Ännu ingen intresserad. Diskutera i klubbarna om ev. samarrangemang.

 10. Kontaktperson till SmOF blir Jan Thuresson, Burseryds IF.

 11. Övriga frågor
  Nissadalsträningarna ska läggas in i Eventor som närtävling för att kunna rapporteras till förbundet. Frågan togs upp på förra årsmötet men har inte behövt realiseras i år då vi bara haft veckans bana och ingen statistik på hur många som deltagit.
  Om alla semestertävlingar skulle ställas in kom förslaget om att kunna arrangera ett lokalt 5-dagars på hemmaplan under sommaren. Frågan kan tas upp till diskussion på ev. teamsmöte 3/5.

Vid protokollet
Per Johansson